Ситуацията с COVID-19 в Индия все повече се усложнява