Опит за примирие по върховете на държавата (ОБЗОР)