Сериен вандализъм: За втори път нарязаха кабелите на улични стълбове в Бургас