Битката за София - какви са шансовете на кандидатите?