Атанасов: Подозираме прокурорски, а не полицейски „чадър” над Семерджиев