С телефонно приложение: Футболисти тренират оказване на първа помощ