Какво смятат бизнесът и синдикатите за новите икономически мерки