НА УЧИЛИЩЕ В БОЛНИЦАТА: Педагози обучават малки пациенти