Българите и затлъстяването - опасности във време на коронавирус