До 2022 г. всяка кооперация в страната трябва да има технически паспорт