Учителската заплата става по-висока от средната за страната