Андреев: Правителството не убеди хората, че моделът „# Кой?” е демонтиран