Великотърновско село откъснато от света заради лош път