Производители: Рискуваме България да остане без хляб в някои райони