Какви наказания могат да получат родителите на децата с нацистки символи?