Откриват телефон за консултации за пациенти с хронични заболявания