COVID-19: Под 9% са положителните проби за денонощие