КОМУНИЗМЪТ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ: Историците постигнаха консенсус за текстовете