Правителството обявява нови мерки за подкрепа на бизнеса за сметките за ток