Енергийни решения: Германия е против въвеждането на пределна цена за вноса на газ