Последиците от инфлацията: ръстът на производствените разходи на фирмите масово надминава приходите