Следи от мигранти: Биваци, отпадъци и тайни знаци с каналджии