КРИТИКИ ОТ ВАШИНГТОН: Произвол и липса на доверие в правораздавателната система