"Моята новина": Без улично осветление вече 9 месеца