Служители на МВР, ЕСГРАОН, адвокат и ЧСИ в схема с имотни измами