Руснак разбра желязното правило, че и \"празна\" пушка гърми един път на сто години!