ПРЕЯЖДАНЕ И ПРЕПИВАНЕ: Колко хора стигнаха до болниците по празниците?