През юли става ясен концесионерът на летище \"София\"