Психолог: Институциите трябва да дадат обяснения за изнасилването на момиче от мигранти