В НАП липсвали разписани правила за защитата на личните данни