На какво се дължат уволненията по върховете на държавата