Бюджет 2023: Министерството на финансите предвижда 6.6% дефицит