Президентът и вицепрезидентът отчитат свършеното за 2 години от встъпването им в длъжност