Конференцията в Мюнхен: Оръжейна война и силни послания от Великите сили