Защо няколко семейства отказаха да осиновят здраво дете?