Защо няма знаци и маркировка в част от отсечката "Русе –Бяла”?