17 набирания на една ръка - Георги Гайдаржиев гинес рекорд!