Депутатите гласуват на второ четене промените в Закона за енергетиката