Прокуратурата: П.Б. търсил съдействие от „Prezident-Pl. Uzunov“ за помилването на осъден в Румъния