КОД 0700: Обажданията, които увеличават сметката ни за телефон