Транспортната комисия в ЕП отхвърли искането за изтегляне на пакета „Мобилност“