Подобаващ отговор от Локомотив! Ново равенство в Пловдив