Нова магистърска програма по аутсорсинг в Софийския университет