Родител облепи училище с плакати срещу ръководството