Екатерина Захариева: 90% от управленската програма не се изпълнява