Полицаи от Първомай и Асеновград прикривали побои, отвличания и кражби