Иван Михайлов, Американска търговска камара: Властта да вземе спешни мерки за работната ръка