Полицаи от Габрово раздават храна на самотни възрастни хора