ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ПОД ЗАПОР: ЧСИ блокира даренията за болен баща