Какви са заплатите на учителите в Европа? И къде е България?